Current Members

Postdoctoral Fellow

 • Hanying Zhao (2021 – now)

 • Yunlong Wang (2021 – now)

 • Keke Hu (2020 – now)

Ph.D. Students

 • Tianyuan Li (2022 – now)

 • Haoran Gao (2022 – now)

 • Lingwei Xu (2022 – now)

 • Yuzi Yan (2021 – now)

 • Weiling Huang (2021 – now, w/ X. Li)

 • Xiao Shen (2020 – now)

 • Yi Li (2020 – now)

 • Ranhao Zhang (2020 – now, w/ X. Li)

 • Kai Ma (2019 – now)

 • Mingtao Huang (2019 – now, w/ X. Li)

 • Qier An (2018 – now)

 • Yuxiao Li (2018 – now)

 • Xiaoxiang Li (2017 – now)

Master Students

 • Shudong Li (2022–now)

 • Xianpan Wang (2022 – now)

 • Manyu Xue (2022 – now)

 • Mengxian Ni (2021 – now)

 • Jiawei Zhang (2021 – now, w/ X. Zhang)

 • Shiyu Zhang (2021 – now)

 • Tianfang Zhao (2020 – now)

 • Zhihang Li (2020 – now)

 • Junchen Liu (2020 – now)

Visiting Students

 • Ziyi Wang (2020 – 2022)

 • Chenghao Guo, MIT (2020 – 2021)

 • Zeyu Jia, MIT (2020 – 2021)

 • Zhenyu Liu, MIT (2019 – 2020)