Current Members

Postdoctoral Fellow

 • Ning Zhang (2017 – now)

Ph.D. Students

 • Feihong Yang (2017 – now)

 • Xiaoxiang Li (2017 – now)

 • Tianyu Wang (2017 – now, w/ Lin Zhang)

 • Hanying Zhao (2016 – now, w/ Lin Zhang)

 • Kai Gu (2016 – now)

 • Feng Ge (2016 – now)

 • Yuanpeng Liu (2015 – now)

 • Yan Liu (2015 – now)

Master Students

 • Kangbo Lin (2017 – now)

 • He Zhao (2017 – now, w/ Lin Zhang)

 • Hao Wang (2017 – now)

 • Yang Cai (2015 – now)

Visiting Students

 • Yunlong Wang (2016 – now)

Undergraduate Students

 • Tiancheng Yu, Chengzhi Mao, Qier An, Yuxiao Li, Yanru Huang, Han Zhang

 • Fengzhuo Zhang, Wenyu Peng, Yang Liu, Zijiang Zhang, Cuijie Xu