Current Members

Postdoctoral Fellow

 • Chenglong Tian (2023 – now)

 • Zhendong Xu (2023 – now)

 • Hanying Zhao (2021 – now)

 • Yunlong Wang (2020 – now)

Ph.D. Students

 • Jiaqi Peng (2023 – now)

 • Yihan Qiu (2023 – now, w/ X. Li)

 • Licheng Wang (2023 – now)

 • Ziping Lu (2023 – now)

 • Tianyuan Li (2022 – now, w/ X. Li)

 • Haoran Gao (2022 – now)

 • Lingwei Xu (2022 – now)

 • Yuzi Yan (2021 – now)

 • Weiling Huang (2021 – now, w/ X. Li)

 • Xiao Shen (2020 – now)

 • Yi Li (2020 – now)

 • Ranhao Zhang (2020 – now, w/ X. Li)

 • Zhe Wang (2020 – now)

 • Kai Ma (2019 – now)

 • Mingtao Huang (2019 – now, w/ X. Li)

Master Students

 • Kun Zheng (2023 – now)

 • Yipeng Li (2023 – now)

 • Xiangping Liu (2023 – now)

 • Shudong Li (2022 – now)

 • Xianpan Wang (2022 – now)

 • Manyu Xue (2022 – now)

 • Mengxian Ni (2021 – now)

 • Jiawei Zhang (2021 – now, w/ X. Zhang)

 • Shiyu Zhang (2021 – now)

Visiting Scholars and Students

 • Keke Hu, HNU (2023 – now)

 • Yi Liu, BTBU (2023 – now)

 • Bobai Zhao, BISTU (2021 – now)

 • Na Zhao, BUAA (2021 – now)